Göteborgs Kyl & Frys

Hem

Tips & trix

Tjänster

Kontakta oss

Tips & trix

OBS! Reparationer och servicearbeten skall endast utföras av kvalificerade personer med rätt kunskap! Känner du dig osäker på om du klarar av arbetet är det bättre att ringa och boka ett servicebesök på telefonnummer 031-880 880

Diskmaskiner

Rengör sil och filter

 • 1. Börja med att se till att maskinen är avstängd och strömlös. Lyft sedan ut den undre korgen ur diskmaskinen så du kommer åt maskinens filter.
 • 2. Ta bort filtren genom att försiktigt vrida på filtercylindern, och försiktigt lyfta bort filtret. Filtret kan se olika ut beroende på fabrikat!
 • 3. Rengör filtret genom att skölja det under varmt vatten, och om nödvändigt, försiktigt diska det med hjälp utav en diskborste.
 • 4. När filtren är rena monterar du tillbaka allt i omvänd ordning genom att först montera filtret och sedan försiktigt vrida filtercylindern i omvänd riktning, och sedan lyfta in den undre korgen.
Rengör spolarmar

 • 1. Börja med att se till att maskinen är avstängd och strömlös. Lyft sedan ut den undre korgen ur diskmaskinen så du kommer åt maskinens spolarmar.
 • 2. Ta sedan ut den övre spolarmen genom att försiktigt vrida hållaren ett kvarts varv.
 • 3. Den undre spolarmen dras vanligtvis rakt upp för att tas loss. På en del modeller krävs det att man precis som på den övre spolarmen vrider den undre spolarmen ett kvarts varv innan man tar bort den!
 • 4. Kontrollera så att spolarmarnas hål inte är igentäppta med gamla matrester och liknande.
 • 5. Om spolarmens hål är igentäppta, rengör då spolarmen genom att spola hålen under kranen samtidigt som du rengör hålen försiktigt med en tandpetare eller liknande. För att undvika att samma problem uppstår när du sätter tillbaks spolarmarna, så försök att se till så att matresterna inte stannar kvar i spolarmen utan att de sköljs ut med hjälp utan kranvattnet! Detta kan du göra genom att försiktigt spola vatten i hålen direkt efter att du har rensat dem med tandpetaren.
 • 6. Montera tillbaka allt i omvänd ordning genom att först montera den undre spolarmen, sedan montera den övre spolarmen, och sedan lyfta i den undre korgen. När du ändå har ute den undre korgen kan det vara en bra idé att rensa diskmaskinens filter!
Rengör pump och pumphus

OBS! På de flesta fabrikat går det inte att komma åt maskinens pump och pumphus inifrån maskinen, utan maskinen måste monteras ner för att kunna rensa pumpen och pumphuset. Detta bör endast utföras av kvalificerade servicetekniker! Guiden här nedan visar hur man rensar pump och pumphus på Siemens och Bosch.

 • 1. Börja med att se till att maskinen är avstängd och strömlös. Lyft sedan ut den undre korgen ur diskmaskinen så du kommer åt maskinens filter.
 • 2. Ta bort filtren genom att försiktigt vrida på filtercylindern, och försiktigt lyfta bort filtret. Filtret kan se olika ut beroende på fabrikat!
 • 3. Ta bort det kvarvarande vattnet längst ner i pumpen med hjälp utav en tvättsvamp eller en disktrasa. Du bör använda skyddshandskar, eftersom det kan finnas rester av glas och andra vassa ytor!
 • 4. Ta bort kåpan över pumpen genom att försiktigt dra pumpkåpan inåt tills det klickar. Dra sedan pumpkåpan uppåt tills det tar emot, och för sedan pumpkåpan inåt mot sumpens center för att avlägsna den.
 • 5. Se till att pumpvingen går att röra fritt, och att det inte ligger någonting i pumphuset som skulle kunna blockera pumpen när maskinen är igång. Det kan vara nödvändigt att tömma det sista vattnet i pumphuset med hjälp av en disktrasa eller lite hushållspapper, eftersom glas och andra genomskinliga objekt kan vara svåra att se medan det fortfarande är vatten kvar i pumphuset! Återigen bör du använda skyddshandskar, eftersom det kan finnas rester av glas och andra vassa ytor!
 • 6. Montera ihop allting i omvänd ordning genom att först montera tillbaka pumpkåpan över pumpen, sedan montera maskinens filter och sist lyfta in den undre korgen.

Tvättmaskiner

Rengör pump och pumphus

 • 1. Börja med att se till att maskinen är avstängd och strömlös. Leta sedan upp vart avloppspumpen sitter. Avloppspumpen brukar finnas vid något av maskinens två nedre hörn. Öppna och ta loss luckan som täcker maskinens avloppspump och nålfälla om möjligt.
 • 2. Placera en handduk på golvet framför tvättmaskinens pumphus så att eventuellt spill absorberas. Töm vattnet som är i pumphuset med hjälp utav en låg bytta eller tillbringare. Om din maskin har ett tömmningsrör så bör vattnet tömmas med hjälp utav det (Se bilden nedan).
 • 3. Efter du tömt vattnet ur maskinen, skruva då ut maskinens filter/nålfälla. Det är viktigt att du har en handduk i närheten när du skruvar ut nålfällan eftersom det forfarande kan finnas en liten mängd vatten i tvättmaskinen.
 • 4. Rengör tvättmaskinens nålfälla så gott det går under rinnande vatten.
 • 5. Kontrollera så att pumpens pumpvinge går fritt, och kontrollera med hjälp utav en ficklampa så att det inte finns någonting inne i pumphusen som skulle kunna få pumpen att stanna under programmets gång.
 • 6. Montera tillbaka nålfällan och provkör tvättmaskinen för att se att allt är tätt!

Copyright © 2024 Göteborgs Kyl & Frys